Specialismen

 • Visa
 • Machtiging voorlopig verblijf (MVV)
 • Verblijfsvergunning
 • Gezinsvorming en -hereniging
 • Arbeidsmigratie
 • Kennismigranten
 • Studenten, stagiaires en au-pairs
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Vreemdelingenbewaring
 • Ongewenstverklaring
 • Vluchtelingen en asielzoekers
 • Generaal pardon
 • Naturalisatie
 • Legalisatie van documenten
 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Immigration law
 • Immigration lawyer
 • Asylum law
 • Residence permit Application
 • Residence permit partner

Contact

Goswijnstraat 4,

6367 EB Voerendaal

T: 045 - 888 72 42

F: 045 - 888 72 43

E: info@engelenadvocaten.nl

Advocaat Ed Engelen

In het hart van Parkstad Limburg - gemeente Voerendaal - ligt een bijzonder advocatenkantoor. De eigenzinnige en maatschappelijk betrokken advocaat Ed Engelen biedt hier kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening aan cliënten met een buitenlandse achtergrond of nationaliteit.

Voor Engelen gelden de fundamentele rechten van de mens of het streven naar verbetering ervan altijd als uitgangspunt. De motivatie: recht is het middel, rechtvaardigheid het doel. Het kantoor beweegt zich nadrukkelijk op het raakvlak van politiek en recht, macht en bescherming, keur en willekeur. Engelen Advocaten staat dáár, waar de overheid botst met het individu.

Ed Engelen is bekend als een gedreven, intelligente, creatieve en zeer betrokken advocaat. Hij ondersteunt cliënten niet alleen op juridisch, maar ook op persoonlijk vlak. Door zijn eigenzinnige, vasthoudende aanpak boekt Ed Engelen successen, waar anderen bepaalde zaken al bij voorbaat onhaalbaar achten. Binnen het vreemdelingenrecht heeft het kantoor een goede naam opgebouwd, mede door de banden met een groot aantal instellingen en organisaties.

Asielrecht

Het asielrecht, het vreemdelingenrecht en bewaringszaken vormen het rechtsgebied waarin Ed Engelen jarenlange ervaring heeft. Hij werkt daarbij regelmatig samen met nationale en internationale organisaties op het gebied van vreemdelingen- en asielrecht, zoals Vluchtelingenwerk Nederland (lid werkgroep Asiel- & Vreemdelingenrecht).

Advocaat Engelen heeft speciale expertise in Afrikaanse en Aziatische zaken, gecompliceerde traumazaken en de zogenaamde 1F-zaken. Dit zijn zaken waarin mensen de bescherming van het Vluchtelingenverdrag wordt onthouden, omdat aanwijzingen zouden bestaan dat zij zich in het land van herkomst schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid.

Regulier vreemdelingenrecht

In het reguliere vreemdelingenrecht gaat het onder andere om zaken waarin vreemdelingen naar Nederland komen om te werken, te studeren of zich bij hun familie of partner te voegen. Steeds vaker gaat het om aanvragen voor gespecialiseerde werknemers, voor zowel grote internationale ondernemingen als familiebedrijven. Daarnaast behandelt advocaat Engelen succesvol naturalisatiezaken voor onder andere cliënten die al langer beschikken over een verblijfsvergunning.

Bewaringszaken

In bewaringszaken staat Engelen vreemdelingen bij die in afwachting van hun uitzetting worden vastgehouden. In deze zaken is de rol van de advocaat vooral erop toe te zien dat de IND met voldoende voortvarendheid aan de uitzetting werkt en om invrijheidstelling te bewerkstelligen, indien dat nog niet het geval is.